Personalitate vs Comportament

Unii se întreabă de ce anumiți indivizi acționează într-un fel care nu îi definește sau nu îi definea până în acel moment.

Trebuie să se înțeleagă diferența dintre #personalitate și #comportament.

Prima este „baza”, ceea ce ești, structura psihologică și psihică, fundația sau temelia propriei persoane, formată din trăsăturile de personalitate. În cazurile normale, personalitatea este relativ fixă, stabilă, coerentă, obiectivizată, generală.

Al doilea este strict dependent de lucrurile cu care individul intră în contact, el încercând mereu să optimizeze relația în obținerea unor beneficii personale cât mai mari (datorită oportunismului firii omenești). Astfel, își construiește o abordare specifică, în concordanță cu celălalt, iar întreg procesul de cunoaștere și descoperire a acestui „celuilalt” are drept scop formarea unei imagini cât mai apropiată de realitate, așa încât optimizarea comportamentului să dea randament maxim. Prin urmare comportamentul este relativ dinamic, instabil, incoerent, subiectivizat și contextual.

Unii au confundat cei doi termeni, făcând referire de pildă la „personalități multiple”. Ei bine, acest concept e fals, întrucât formarea personalității este un proces unitar poate da naștere unui rezultat tot unitar, iar nu fragmentar. Astfel că ” personalitatea multiplă” se referă de fapt la comportamente specifice, diverse, chiar opuse.

În practică, întâlnim adesea cazuri de #conflicte între personalitate (sau structuri ale sale) și comportament, cauza principală fiind de regulă tocmai nevoia de unitate între ceea ce ești (sau ceea ce vrei sau pretinzi să fii) și ceea ce faci.

Iar aici intră în joc Teoria Puterii, întrucât elementul slab cedează în fața elementului puternic – nevoia primară în favoarea unei nevoi secundare, interesul de moment în favoarea unui interes de durată, oportunitatea, și alte elemente de strategie.

Conflictul interior, disonanța, dau naștere emoțiilor și gândurilor negative (învinovățirea, teama, depresia, apatia, rușinea, însingurarea, frustrarea, iritabilitatea, șamd), măcinând treptat și progresiv sufletul individului, care devine teatru de luptă între forțele psihologice aflate în opoziție.

http://treidessence.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *